مرور برچسب

راهپیمایی 22 بهمن

افزایش ۴۰ درصدی جمعیت در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال

حسین شریعتمداری: برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که جمعیت شرکت‌کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش ۴۰ درصدی داشته است. ارزیابی دقیق و تخمین میزان شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اگرچه

میراحمدی: افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن امسال

معاون امنیتی وزارت کشور با اشاره به متوسط افزایش ۳۰ تا 40 درصدی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: در مناطقی که اهل سنت عزیز ما ساکن هستند متوسط حضور مردم در راهپیمایی بیش از متوسط کل کشور بود. #میراحمدی_افزایش_حضور#راهپیمایی سید