مرور رده

22 بهمن

میراحمدی: افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن امسال

معاون امنیتی وزارت کشور با اشاره به متوسط افزایش ۳۰ تا 40 درصدی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: در مناطقی که اهل سنت عزیز ما ساکن هستند متوسط حضور مردم در راهپیمایی بیش از متوسط کل کشور بود. #میراحمدی_افزایش_حضور#راهپیمایی سید