درباره ما

«امروز جمهورى اسلامى و نظام اسلامى با یک جنگ عظیمى مواجه است، لیکن جنگ نرم… خوب، حالا در جنگ نرم، چه کسانى باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فکرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یعنى شما افسران جوانِ جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرمید.» بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی ۴/۶/۱۳۸۸

اخبار روز

انقلاب اسلامی

پربازدیدهای هفته

موضوعات وب‌سایت افسران، برای زندگی بهتر، شناخت بهتر و تقویت بصیرت

مناسبت‌ها

ملت موفق

آسیب های اجتماعی

آسیب‌های اجتماعی

دشمن شناسی

ولایت و حکمرانی الهی

سبک زندگی اسلامی

آخرالزمان و مهدویت

سیاست‌های قابل دفاع نظام