مرور رده

سبک زندگی اسلامی

میگن مادر کیان از کار برکنار کردن!

نمیدونم چقدر صحت داره، ولی تعلیق از کار کمترین کار درست در قبال کسیه که از خون بچش هم کاسبی میخواست بکنه!بچه‌اش رو یه مشت اوباش مسلح که به اسم اعتراض اومده بودن بیرون کشتن، اونوقت چرت و پرتش رو به انقلاب میگهروزی پدر ‎#مهسا_امینی باشه

اعتراف یکی از براندازان به شکست مفتضحانه ربع پهلوی

⭕️ اعتراف یکی از براندازان به شکست مفتضحانه ربع پهلوی با وجود پروپاگاندا گسترده و دعوت ریز و درشت این جنبش آبکی، از علی کریمی و احسان کرمی لمپن گرفته تا منو‌تو بهایی؛ نهایتا ۲۸۰هزار امضا برای چاهزاده پهلوی جمع شد!مقایسه کنید با آری به