مرور رده

انقلاب اسلامی

دلقک فلج از عقایدش می‌گوید!

این سلبریتی‌ها هم دیدن دیگه خبری نیست؛ افتادن دنبال حرکات موزون و دبقک‌بازی 😂 جوری میگه ما می‌خوایم نوروز رو زنده نگه داریم؛ انگار ما اسکلیم و یادمون رفته سر شب یلدا چه فحش‌هایی به مردمی که جشن گرفتن میدادن

انقلاب اسلامی و نوسازی اقتصادی / دیدگاه نوسازی

تبديل نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي ايران حادثه اي بسيار مهم در تاريخ سياسي معاصر ايران محسوب مي شود. اين سؤال که چرا چنين حادثه اي در عصر پهلوي رخ داد و چه شرايط و مقتضياتي زمينه بروز آن را فراهم کرد توجه محققين را به سياستهاي نوسازي در

جریان عمل انقلابی در انقلاب اسلامی ایران / آغاز تا انجام انقلاب

در اين مقاله ابتدا به ، مروري اجمالي بر برخي از نظريه ها و تئوريهاي انقلاب شده است و سپس در بخش اصلي مقاله، «جريان عمل انقلابي» بر اساس آراي گي روشه طرح و با انقلاب اسلامي ايران مقايسه شده است. جريانهايي که در فاصله زماني «آغاز تا انجام

فرآیند گرایش به انقلاب اسلامی /دوران تبعید و تکامل وجه سلبی اندیشه امام خمینی (ره)

در انديشه ي سياسي امام خميني (ره) دوران تبعيد و تکامل وجه سلبي انديشه امام خميني (ره) دوران تبعيد فرصتي براي امام فراهم آورد تا از رهگذر آن، با تأمل در احوال مسلمانان و انديشه درباره ي علل ضعف فزاينده و فساد و انحطاط حاکم بر جوامع