تئوریسین دیاثت اجتماعی که میخواد شهر شیراز رو به دروازه ورود فحشای اجتماعی تبدیل کنه!

یک عمر بچه‌های مردم پشت در کنکور به حسرت دانشگاه تهران معطل گذاشتید و بعدم فرستادید تا چنین مزخرفاتی رو تو کله بچه‌های مردم بکنن! اینم حاصل علوم ذاتا مسموم که رهبری بارها خواستار تحول در علوم بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.