نصف کارگران بیمه بیکاری ندارند

یک نگاه محاسباتی به آمارهای قرارداد کار بیانگر این است که زمانی که کارگران قرارداد ندارند یا قرارداد موقت دارند شرایط دریافت بیمه بیکاری را ندارند. آمارها نشان می دهد ۵۰ درصد کارگران بیمه بیکاری ندارند.

از آنجایی که بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کارگری در کشور موقت هستند، می‌توان گفت که تنها ۴ درصد کارگران امنیت شغلی دارند.

برای دریافت بیمه بیکاری شخص باید حداقل دارای یکسال سابقه بیمه باشد. همچنین فرد بیکارشده می‌بایست تا ۳۰ روز بیکاری آمادگی خود را برای پیدا کردن شغل جدید اعلام کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.