واکنش دانشگاه تهران به خبر اخراج زیباکلام: او چهار سال پیش بازنشسته شده!

دانشگاه تهران: زیباکلام ۴ سال است بازنشسته شده و اتاقش در دانشگاه را تحویل نمی‌دهد

واکنش دانشگاه تهران به خبر اخراج زیباکلام: او چهار سال پیش بازنشسته شده؛ اتاقش تخلیه نشده و با دانشجویان پایان نامه دارد

دکتر زیبا کلام چهار سال قبل یعنی درسن ۷۰ سالگی بازنشسته شده است.

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: در حال حاضر ۲۸ استاد در دانشکده فعالیت دارند که حتی به اندازه کافی برای استادان درس وجود ندارد بنابراین وقتی فردی بازنشسته میشود نباید چنین توقعی داشت.

وی با بیان اینکه دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران حداکثر احترام را برای زیبا کلام قایل است گفت: در چهار سالی که از بازنشستگی ایشان میگذرد حتی اتاقشان از نظر قانونی تخلیه نشده است و ایشان رفت و آمد دارند بطوریکه حتی ایشان با دانشجویان نیز پایان نامه دارند.

آیا برای پنج استاد دیگر بازنشسته نیز درس گذاشته‌ایم که ایشان با مابقی متفاوت باشند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.