مرور رده

شناخت خدا و صفات او

حدیث روز

حدیث_روز امام جواد عليه السلام: 💠لؤْكانَتِ السَّمواتُ وَالْأرْضُ رَتْقَا عَلى عَبْدٍ ثُمَّ اتَّقىَ اللّه َ تَعالى لَجَعَلَ مِنْها مَخْـرَجااگر آسمانها و زمين بر شخصى بسته باشد، ولى تقواى الهى پيشه كـند، خداوند گشايشى از آنها برايش

حدیث روز

حدیث_روز امام على عليه السلام: 💠هركه به غيرِ خداوند سبحان اميد بندد، اميدهايش را دروغ مى يابدمَن أمَّلَ غَيرَ اللّهِ سُبحانَهُ أكذَبَ آمالَهُ غرر الحكم حدیث8953

حدیث روز

🌷 حضرت جبرییل در پاسخ به پرسش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در باره "توکل" عرضه داشت : ✍ توکل یعنی 🔸بدانی که تمام مخلوقات نه زیانی میزنند و نه سودی می رسانند🔸نه چیزی می دهند و نه از چیزی مانع می شوند🔸 و چشم امید برکندن از خلق