مرور رده

احکام اسلامی

مرتد چه کسی است / ارتداد در اسلام  و مذاهب اسلامی چگونه است

ارتداد از جمله واژه هایی است که حتما در بسیاری از موارد آن را شنیده اید. واژه مرتد نیز از همین گرفته شده است و مسلما به گوش همه ما آشنا است . #حکم#ارتداد#در_اسلام و اما بیش تر ما به درستی نمی دانیم که دقیقا به چه شخصی مرتد می گویند و

حدیث روز

از زبان بی‌دین‌ها آزار فراوان خواهید شنیدولی صبر کنید و پرهیزگار باشید که این نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی شماست آل عمران آیه ۱۸۶

مسیر احیای آن دو واجب فراموش‌شده

محمدجواد_اخوان دو فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر که دو فرع از فروع دین هم هستند، بار‌ها در قرآن کریم مورد تصریح و تأکید قرار گرفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد در جوامع اسلامی و نیز جامعه ما مظلوم واقع شده‌اند. در یک‌سو دشمنان دین با مترادف