مرور رده

زیست مجازی

زیست مجازی؛ ماهیت زمان و مکان

وقتی شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کرد زیست واقعی مخاطبان خود را تحت تاثیر قرار داد و انسان را وارد فضایی کرد که قبلا آن را تجربه نکرده بود و دوگانه زیست واقعی و زیست مجازی شکل گرفت. زیستن، زندگی کردن و کنشگری انسانی تا قبل از چند دهه

زیست مجازی

به دلیل رشد و گسترش زیست مجازی، نیاز به سواد رسانه‌ای دوچندان شده است؛ سوادی که می‌تواند به انسان‌ها کمک کند تا درستی اطلاعات رسانه‌ها، مخاطرات و فرصت‌هایی که پیش رویشان قرار می‌گیرد بهتر بشناسند. با توجه به گسترش و تنوع شبکه‌های

حفظ «محیط زیست» و حمایت از «حیوانات» از دیدگاه اسلام

در روایات پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) در مورد حفظ «محیط زیست» و حمایت از «حیوانات» تأكيد زيادي شده است. در روايتي آمده: «چهارپا بر صاحبش شش حق دارد؛ اين كه بيش از طاقتش بر آن بار نگذارد و پشت آن را مجلسى براى سخن گفتن قرار ندهد و