خودروهای داخلی نمی‌توانند جان سرنشینان را نجات دهند!

رئیس پلیس راهور: اولویت جدی و مهم پلیس راهور در سال ۱۴۰۳ پیگیری افزایش استحکام بدنه خودروهای داخلی است.

وی افزود: از نظر پلیس راهور، بدنه خودرو‌های داخلی استحکام کافی در تصادفات را ندارد و نمی‌توانند جان سرنشینان را در حوادث نجات دهند.

درست است که با افزایش مبلغ جریمه‌ تخلفات حادثه ساز و رفع خطر نقاط حادثه‌ساز در جاده‌ها می‌توان شاهد کاهش تصادفات به‌ویژه جانباختگان تصادفات بود اما نباید فراموش کرد که خودرو باید در تصادفات بتواند جان سرنشینان را حفظ کند.

استحکام بدنه خودرو باید به نحوی باشد که اگر عامل انسانی خطا کرد، بتواند از جان او و دیگر سرنشینان محافظت کند و خودش عاملی برای جان باختن نباشد.

سردار حسینی تصریح کرد: درست است که با افزایش مبلغ جریمه تخلفات حادثه ساز و رفع خطر نقاط حادثه‌ساز در جاده‌ها می‌توان شاهد کاهش تصادفات به‌ویژه جانباختگان تصادفات بود، اما نباید فراموش کرد که خودرو باید در تصادفات بتواند جان سرنشینان را حفظ کند.

رئیس پلیس راهور متذکر شد: استحکام بدنه خودرو باید به نحوی باشد که اگر عامل انسانی خطا کرد، بتواند از جان او و دیگر سرنشینان محافظت کند و خودش عاملی برای جان باختن نباشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.