زنده‌سوزی کودکان در بیمارستان اسلام آباد غرب

«ایران ترابی» از پرستاران مناطق جنگی و شاهد عینی فاجعه حمله منافقین به بیمارستان اسلام‌آباد غرب:

بیمارستان را که آتش زدند، بعد هم هرچه مجروح در بیمارستان بود با کادر درمان بیمارستان، آوردند بیرون بیمارستان، اعدام کردند. ما را بردند اسلام آباد برای بازدید از بیمارستان امام خمینی، وارد بیمارستان که شدیم، بیمارستان که نبود، واقعا یک میدان جنگ بود، رگبار گرفته بودند، همه در و دیوار بیمارستان، خراب و ویران، وارد بخش‌ها که شدیم، بخش‌ها همه ویران شده…

آنچه که برایمان خیلی تاسف‌آور بود و همه‌مان بدون استثنا نشستیم و فقط‌گریه کردیم، بخش نوزادان بود، وقتی وارد بخش نوزادان شدیم، آن تخت‌های کوچولو همه سوخته بودند و جنازه‌ها در این تخت‌ها مانده بود… بخش را آتش زده بودند، تمام نوزادان با مادرانشان را آتش زده بودند… مادرها پای تخت‌ها، همه یک تکه ذغال سیاه بودند و (بچه‌ها هم) مثل یک تکه عروسک سوخته روی تخت‌ها… آنجا دیگه طاقت نیاوردیم و نشستیم خیلی‌گریه کردیم

جنایات_منافقین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.