گوشه هائی از عظمت «خلقت»

دقّت و ریزبینی در عظمت «خلقت» چه ره آوردی برای انسان درپی دارد؟

شکی نیست که قدرت خداوند نسبت به خلقت موجودات از درک و فهم انسان خارج است. با این وجود وقتی که به گوشه ای از اسرار خلقت موجودات پی می بریم تا حدودی متوجه عظمت پروردگار می شویم …

شکی نیست که قدرت خداوند نسبت به خلقت موجودات از درک و فهم انسان خارج است. با این وجود وقتی که به گوشه ای از اسرار خلقت موجودات پی می بریم تا حدودی متوجه عظمت پروردگار می شویم؛ پروردگاری که در خلقت موجودات سنگ تمام گذاشته و هیچ گونه کم و کاستی در خلقت آنها قرار نداده است. براى اطلاع خوانندگان گرامی به چند نمونه از عجائب خلقت حیوانات اشاره مى کنیم:
۱. خلقت عنکبوت آبی:
یک نوع از عنکبوت هاى آبى، از تارهاى خود لانه کروى شبیه توپ مى سازند و آن را به جسمى بسته و در زیر آب مى اندازند، سپس خود بر سطح آب آمده، موهاى زیر شکم خود را پر از هوا مى کنند و دوباره به زیر لانه رفته، هوا را در آن مى دمند (در واقع آن را باد مى کنند) و آنقدر این عمل تکرار مى شود تا لانه او مثل توپِ باد کرده مى شود، آن وقت در این لانه تخم مى گذارند و بچه هاى خود را بزرگ مى کنند به این وسیله آنها را از خطرات هوایى محفوظ مى دارند، لازمه این عملِ عنکبوت، یک سلسله اقدامات دقیق علمى ـ از نساجى و مهندسى گرفته تا ساختمان و عملیات دریایى ـ مى باشد!
۲. خلقت ماهی آزاد
ماهى آزاد سال ها در دریا زیست مى کند و سپس به رودخانه اى که از آنجا به دریا آمده بر مى گردد، عجیب تر آنکه از حاشیه رودخانه بالا رفته و به نهرى مى رود که در آنجا متولد شده است، ماهى آزاد فقط به تبعیّت از شعور باطنى خود به محل نشو و نماى خود مى رود. به نظر شما چه حسّى سبب مى شود که این حیوانات این طور دقیق و قطعى به وطن خود برگردند؟!
۳. خلقت مارماهی
مارماهى ها همین که به مرحله رشد رسیدند، در هر گوشه عالم که باشند، به طرف جنوبِ جزایر برمودا حرکت مى کنند و در ژرفاى اقیانوس، تخم مى گذارند و در همانجا مى میرند. مارماهى ها که از اروپا مى آیند مى باید هزاران کیلومتر را در دریا بپیمایند تا به این نقطه برسند. بچه مارماهى ها که هنگام تولد از هیچ کجاى عالم، خبرى ندارند و فقط خود را در اقیانوس بى کران دیده اند، مراجعه به وطن اصلى خود را آغاز مى کنند و پس از عبور از دریاهاى گوناگون و غلبه بر طوفان ها، امواج و جزر و مدّها دوباره به همان رودخانه یا برکه اى که والدین آنها از آنجا آمده اند بر مى گردند. مارماهى هاى جوان پس از رسیدن به وطن اصلى، در آنجا رشد مى کنند و چون به رشد کامل رسیدند، بر طبق همان قوانین مرموز و لاینحل به نزدیکى جزایر برمودا بر مى گردند و این گردش را از سر مى گیرند. این حسِّ جهت یابى و بازگشت به وطن از کجا سرچشمه گرفته است؟ تاکنون هیچ مارماهى اروپایى هم در سواحل آمریکا شکار نشده است؛ بلکه هر نژادى به وطن خود بازگشته است!
۴. خلقت پروانه
اگر پروانه ماده اى را در کنار پنجره اتاقتان بگذارید، علائم خفیفى از خود پخش مى کند، پروانه نر از مسافتى بسیار دور ـ که انسان مشکل مى تواند باور کند ـ این علائم را مى گیرد و جواب آن را می فرستد و شما هم هر چه بیشتر سعى کنید تا اختلافى در این خبرگزارى ایجاد کنید، محال است موفق شوید! آیا این موجودِ ضعیف، دستگاه فرستنده با خود دارد یا پروانه نر در کنار شاخک هاى خود دستگاه گیرنده دارد؟
۵. خلقت خفّاش
شب پره یا خفّاش از این نظر که داراى پستان است، و بچه خود را در شکم حمل مى کند و از پستانش شیر مى دهد، جزء طبقه پستانداران است و از جهت اینکه با بال هاى مخصوص خود پرواز مى کند، به پرندگان شبیه است. یکى از عجایب خلقتِ این حیوان آن است که در برابر نور خورشید، سخت ناتوان مى باشد و به همین جهت شب ها به فعّالیّت و تحصیل روزى مى پردازد و روزها در گوشه لانه خود خزیده و در انتظار فرا رسیدن شب مى ماند.
دانشمندان با تجربه هاى دقیقى پى برده اند که دیدن خفّاش به وسیله چشم نیست؛ بلکه در گوش این حیوان دستگاهى است که به وسیله آن اشیاء را تشخیص مى دهد. یکى از جانور شناسان، چشم چند خفّاش را در آورد و آنها را در محل هایى که داراى دیوارهاى زیادى بود رها کرد، دید آنها نزدیک هر مانعى که مى رسند ناگهان مانند خفّاش سالم بر مى گردند و از برخورد به مانع خوددارى مى کنند! خفّاش هر بار یک یا دو بچه مى زاید و شب ها که به شکار حشرات مى رود، بچه هاى خود را نیز همراه خود مى برد. به این ترتیب که بچه زیر شکم او مى چسبد و خفّاش در عین حال که آن را نگاه داشته به پرواز در مى آید.


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.