نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب به فریب خوردگان اغتشاشات اخیر

رئیسی: نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب برای بازگشت فریب خوردگان اغتشاشات در دولت و دستگاههای اداری امتداد خواهد یافت

با نگاه کریمانه رهبر معظم انقلاب، راه برای بازگشت و عفو و بخشش فریب‌خوردگان اغتشاشات باز و آغوش ملت نیز برای آنها باز است.

این نگاه در دولت و دستگاههای اداری امتداد خواهد یافت. راه برای بازگشت باز است و دولت خود را مکلف به این رویکرد می‌داند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.