بدترین اثر گناه چیست؟

شاید بدترین اثر گناه کم شدن امید انسان به رحمت خدا باشد
دیگر انسان نمیتواند از کرم خدا زیاد انتظار داشته و شیطان به هدف خود رسیده و انسان را از دریافت عنایات پروردگار محروم میکند. در این حالت باید با تفکر درباره محبت خدا به بندگانش خود را نجات دهیم

استاد پناهیان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.