ضرورت حساسیت دستگاه‌های مسئول در قبال معلولان

معاون وزیر کشور گفت: پیگیری تکالیف دستگاه‌ها باید به صورت مستمر صورت گیرد باید پیگیری به این موارد به صورت میدانی وجود داشته باشد.

#جمالی#درخواست#پیگیری#مناسب_سازی#مسکن#معلولین

به گزارش افسران، مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور در بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با بیان اینکه لازم است دستگاه‌ها با یکدیگر وحدت عمل داشته باشند گفت: دستگاه‌هایی که باید کار کنند با یکدیگر چندان هماهنگ نیستند و دستگاه‌های مسئول در قبال معلولان باید حساس باشند. پیگیری تکالیف دستگاه‌ها باید به صورت مستمر صورت گیرد باید پیگیری به این موارد به صورت میدانی وجود داشته باشد.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه هر مسئله درخواستی نیازمند تأیید سازمان مخلوطی است گفت به عنوان مثال مشکل مسکن معلولان نیازمند تصمیم سازمان ملی زمین و مسکن است یعنی این سازمان گلوگاه حل مشکل مسکن معلولان است.

وی با تاکید بر اینکه باید یک تور مناسب سازی کشور برای معلولان در میان دستگاه‌های اجرایی راه بیاندازیم؛ گفت: باید این رقابت را میان دستگاه‌ها راه بیاندازیم. حتی افراد سالمند و بیماران هم معمولاً از تجهیزات مورد نیاز برای معلولان استفاده می‌کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.