نایاک رسما از تغییر نظام در ایران می‌گوید

👤 نایاک رسما از تغییر نظام در ایران می‌گوید و ۵ سال پیش هوشنگ امیر احمدی در مصاحبه با دهباشی می‌گفت نایاک را ظریف ساخته است.
داستان جنگ ترکیبی ۱۱۰ روز گذشته جالب‌تر دارد می‌شود.
رفقای صمیمی ظریف، هومن مجد و تریتا پارسی از مدیران نایاک در مذاکرات برجام بودند و متصل به دموکرات‌ها

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.