آقای دایی مهم اینه پیش خدا جایگاه داشته باشی…

دروغ و تهمت یعنی به جنگ خدا رفتن، شما برای داشتن جایگاه بین جماعت برانداز خودت رو از چشم خدا انداختی.

درخواست مردم ایران از شما اینه، اگر با اظهارات خانواده اسرا پناهی مخالفید مستندات خود را ارائه دهید

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.