از منظر روایات تغذیه چه تاثیری بر اخلاقیات انسان دارد؟

بر اساس روایات، تغذیه می تواند در اخلاق و روحیّات و ملکات انسان تاثیر گذار باشد، زیرا بین جسم و روح آدمی رابطه نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد. از این رو پیامبر(ص) می فرماید: « کسى که دوست دارد دعایش مستجاب شود، طعام و کسب خود را از حرامپاک کند «. هم چنین امام صادق(ع) مى فرماید: «خداوند دعایى را که از قلب قساوتمند برخیزد مستجاب نمى کند!». در واقع غذاى ناپاک و حرام، قلب را تاریک و قساوتمند مى کند؛ و به همین دلیل، دعاى حرامخواران مستجاب نمى شود.

شاید در ابتداى امر، عجیب باشد که چگونه مى تواند تغذیه در اخلاق و روحیّات و ملکات نفسى اثر بگذارد؟ چرا که آن مربوط به جسم است و این مربوط به روح، ولى با توجّه به رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگى که در میان جسم و روح آدمى است، جایى براى این تعجّب باقى نمى ماند.
بسیار مى شود که یک حالت بحرانى روحى و غم و اندوه شدید جسم را در مدّت کوتاهى، ضعیف و پژمرده و ناتوان مى سازد، موهاى انسان را سفید، چشم را کم نور و قوّت و توان را از دست و پا مى گیرد؛ عکس این مسأله نیز صادق است که حالات خوب جسمانى در روح انسان اثر مى گذارد، روح را شاداب و فکر را قوّت مى بخشد.
از قدیم الایّام تأثیر غذاها بر روحیّات اخلاق انسانى مورد توجّه دانشمندان بوده است و حتّى این مطلب جزء فرهنگ توده هاى مردم شده است؛ مثلاً، خونخوارى را مایه قساوت و سنگدلى مى شمردند و معتقد بودند که عقل سالم در بدن سالم است. در آیات قرآن مجید و روایات اسلامى نیز نشانه هاى روشنى براى این معنى دیده مى شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.