آسیب‌شناسی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی در مبارزه با موادمخدر منتشر شد.

آسیب شناسی تقنینی جمهوری اسلامی

کتاب آسیب‌شناسی سیاست تقنینی (قانون گزاردن) جمهوری اسلامی در مبارزه با موادمخدر به قلم ابوالحسن صفرپور و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

#آسیب-شناسی_تقنینی#مبارزه-بامواد#ابوالحسن_صفرپور

کتاب حاضر به بررسی و آسیب‌شناسی مسیر طی شده در سیاست‌گذاری مبارزه با موادمخدر در طول سالیان متمادی و به طور خاص بررسی نتایج حاصل از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۶ می‌پردازد. 

ابوالحسن صفرپور، گردآورنده کتاب، در فصل اول به وضعیت تولید، توزیع و مصرف در ایران و جهان و مرور تاریخ مبارزه با موادمخدر در کشورمان تا سال ۱۳۹۶ می‌پردازد. در فصل دوم قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر ومسیر منتهی به تصویب این قانون را بررسی و آسیب‌شناسی می‌کند. و در فصل سوم با بررسی نتایج حاصل از تصویب این قانون تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از معایب آن به دست دهد. صفحات پایانی کتاب نیز پیشنهادهایی برای اصلاح روند سیاست‌گذاری در حوزه مبارزه با موادمخدر ارائه می‌کند.

آسیب‌شناسی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی در مبارزه با موادمخدر در ۵۰۰ نسخه و با حمایت و سفارش قرارگاه مردمی تحول اجتماعی شهید اسداللهی، توسط انتشارات جهاد‌ دانشگاهی به چاپ رسیده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.