شهید آرمان علی وردی یک ماه قبل از شهادت بر سر مزار خود نماز خوانده بود

🎥نماز شهید آرمان علی‌وردی قبل از شهادت بر سر مزارشمدیرعامل سازمان بهشت زهرا:
🔹مزار شهید آرمان علی‌وردی در ماه‌های اخیر یکی از شلوغترین مزارهای گلزار شهدای بهشت زهرا(س) بوده است.

🔹شهید علی‌وردی یک ماه قبل از شهادتش به قطعه ۵۰ و محل مزارش سرزده و در آن مکان نماز خوانده و گفته بود که من شهید خواهم شد و به زودی به اینجا می‌آیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.