مرور برچسب

گسترش زیست مجازی

زیست مجازی

به دلیل رشد و گسترش زیست مجازی، نیاز به سواد رسانه‌ای دوچندان شده است؛ سوادی که می‌تواند به انسان‌ها کمک کند تا درستی اطلاعات رسانه‌ها، مخاطرات و فرصت‌هایی که پیش رویشان قرار می‌گیرد بهتر بشناسند. با توجه به گسترش و تنوع شبکه‌های