مرور برچسب

گزارش فسادزا

با شفافیت صورت‌های مالی‌ جلوی تبدیل‌ شرکت‌های دولتی به اوقات فراغت دولت‌ها گرفته شود

نماینده مجلس گفت: شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد هستند که باید به طور دقیق شفاف شوند و شفافیت صورت مالی این شرکت‌ها قدم ابتدایی برای تحقق عملکرد بهتر و در جهت مدیریت بهینه این شرکت‌ها است.