مرور برچسب

پیش نویس لایحه حجاب

ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب هنوز باقی است

سخنگوی شورای نگهبان:لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان در حال بررسی است و هنوز تمام نشده است ولی برخی ایرادات شورا به این لایحه همچنان به قوت خود باقی است. سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا

لایحه عفاف و حجاب / تعیین مجازات کشف حجاب توسط دولت

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پیش نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا تهیه و پس از تصویب ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شد. #ارسال#لایحه#عفاف#حجاب#تعیین#مجازات#کشف_حجاب به گزارش خبرگزاری افسران، مسعود