مرور برچسب

پهپاد

گاردین: ایران رهبر پهپادی دنیا

گاردین مدعی شده ایران از یک بازیگر پهپادی منطقه ای، به رهبر پهپادی دنیا تبدیل شده و از جنگ اوکراین بعنوان ویترین تکنولوژی های خود استفاده میکند. این ادعا در حالی مطرح میشود که غرب و رسانه هایش تا چندی پیش دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی را