مرور برچسب

پله های برقی

تعیین تکلیف خرید ۶۳۰ دستگاه واگن مترو / واگن زنان و کودکان

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در خصوص سرنوشت خرید 630 دستگاه واگن مترو توسط دولت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: شهرداری می تواند در این زمینه کمک کند. #مسعود_درستی#مدیر#متروی#تهران#خرید#630_واگن در دوره گذشته مدیریت شهری