مرور برچسب

مستمری بگیران

پرداخت تسهیلات بدون سود و ضامن به ۲۲ هزار خانوار مستمری‌بگیر کشور

مادران دارای 3 فرزند رایگان بیمه می‌شوند. #تسهیلات_بدون_سود#ٌصندوق_بیمه_اجتماعی  یزدان شعبانی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت‌های صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر؛ برای پوشش قشرها و مشاغل مختلف بیمه‌شدگان اظهار کرد: