مرور برچسب

مریم اردبیلی معاون شهردار

حمایت شهرداری تهران از زنان سرپرست خانوار «فرصت‌محور» و کار آفرین

مدیرکل زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: نگاه شهرداری به زنان سرپرست خانوار نگاه فرصت محور است. هر زن تهرانی که بخواهد خانه خود را به کارگاه تولید تبدیل کند، در کنار او هستیم و کمپین «کار تو خونمونه» برای همه بانوان تهرانی است.