مرور برچسب

مرکز فناوری عصبی ایران

رئیس سازمان بازرسی: با عدم وظیفه شناسی و ترک فعل در حوزه صنعت قاطعانه برخورد می‌شود

 به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان با حضور در دانشگاه علم و صنعت ایران از بخش‌های مختلف این مرکز علمی کشور در حوزه علم و تکنولوژی بازدید کرد. #سازمان_بازرسی#وظیفه شناسی#علم#حوزه صنعت#فناوری وی در بدو ورود