مرور برچسب

مراسم دعای یهودیان

تاریخچه پیدایش نماز/کیفیت و کمیت نماز در شرایع پیشین

هیچ شریعت و دینى، از نماز جدا نبوده، گرچه صورت ظاهرى آن، تفاوت داشته است. زرتشتیان، پنج نماز دارند كه در هنگام طلوع آفتاب و ظهر و عصر و اوّل شب و هنگام خواب، بپا مى‌دارند. #جایگاه#نماز#شرایع#پیشین#اسلام رسول گرامی اسلام(ص) در روایتی