مرور برچسب

مدیر بهداری رزم ستاد نیروهای مسلح

نبود مرکز کنترل ساماندهی در مراسم اربعین / اقدامات نیروهای مسلح

مدیر بهداری رزم ستاد نیروهای مسلح کشور با اشاره به چالش‌های مراسم اربعین و اقدامات ستاد نیروهای مسلح در راستای رفع آنها،گفت: اولین و بزرگترین چالش، نبود مرکز کنترل واحد جهت ساماندهی امکانات و نیازهاست. #حسینی#بهداری_رزم#ساماندهی#اربعین