مرور برچسب

محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری میان سازمان بازرسی و دانشگاه تهران منعقد شد

تفاهم نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دانشگاه تهران به منظور بهره‌مندی مطلوب از توانمندی‌ها، ظرفیت علمی و تحقیقاتی، ایجاد هم افزایی و گام برداشتن در جهت رویکرد نوین ارتباطات موثر منعقد شد.