مرور برچسب

مجوز یک بار خروج

دانشجویان زلزله‌زده ایرانی مشمول خدمت سربازی بدون نگرانی به کشور مراجعه کنند

رئیس سازمان امور دانشجویان از مساعدت وزارت علوم برای دانشجویان ایرانی زلزله‌زده در ترکیه خبر داد و گفت: وزیر علوم مکاتبه‌ای با رئیس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی داشته است تا آن دسته از دانشجویان مشمول نظام وظیفه بدون نگرانی به کشور