مرور برچسب

طرح پزشک خانواده

طرح ۲۰ ساله پزشک خانواده / طرح فاقد برنامه‌ریزی جامع

طرح پزشکی خانواده در حالی در بخشی از کشور در حال اجراست که به گفته برخی کارشناسان این طرح فاقد برنامه‌ریزی جامع است؛ به طوری که به اعتقاد وزیر اسبق بهداشت، هنوز وزارت بهداشت به طور رسمی برنامه خود را در خصوص اجرای این طرح اعلام نکرده است.

اجرای سراسری طرح پزشک خانواده از اردیبهشت‌ ۱۴۰۲/ معاونت طب سنتی احیا می‌شود

طرح سراسری پزشک خانواده وزیر بهداشت گفت: مرحله دوم طرح پزشک خانواده از اردیبهشت اجرایی خواهد شد، اگر فردی به پزشک خانواده مراجعه کرد و از این طریق به بخش بستری ارجاع داده شد مشوق‌هایی دریافت خواهد کرد اما این موضوع اجباری نیست و ممکن