مرور برچسب

طب سنتی

اجرای سراسری طرح پزشک خانواده از اردیبهشت‌ ۱۴۰۲/ معاونت طب سنتی احیا می‌شود

طرح سراسری پزشک خانواده وزیر بهداشت گفت: مرحله دوم طرح پزشک خانواده از اردیبهشت اجرایی خواهد شد، اگر فردی به پزشک خانواده مراجعه کرد و از این طریق به بخش بستری ارجاع داده شد مشوق‌هایی دریافت خواهد کرد اما این موضوع اجباری نیست و ممکن