مرور برچسب

زندگی مادی و معنوی

نقش استغفار در زندگى مادّى و معنوى چیست؟

از منظر قرآن و احاديث اسلامى، استغفار، افزون بر پاكسازى گناهان، شيطان را از انسان دور مى كند ، دل را جلا مى دهد، نور علم را در دل جلوه گر مى سازد، غم و اندوه را از دل مى برد ، به روزى وسعت مى بخشد و در يك جمله، از انواع آفات مادّى و معنوى