مرور برچسب

زندگی دینی سالم

تغذیه حرام و طهارت روح را از بین می‌برد

از قدیم الایام تأثیر غذاها بر روحیات اخلاق انسانی مورد توجه دانشمندان بوده است و حتی این مطلب جز فرهنگ توده‌های مردم شده است. تغذیه سالم و پاک و حلال یکی از ارکان اصلی زندگی دینی سالم و همچنین دست‌یابی به مراتب سیروسلوک اخلاقی و عرفانی