مرور برچسب

روز جهانی قدس

سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی به مناسبت روز قدس بیانیه صادر کرد

سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی قدس ۱۴۰۲، بیانیه‌ای صادر کرد. #بیانیه#سازمان#عقیدتی#سیاسی#انتظامی#روز#قدس به گزارش خبرگزاری افسران، سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز