مرور برچسب

روحانیت عامل مشکلات مالی

مسکن و خودرو برای کارگران به رویا تبدیل شده است

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگویی، درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: این روزها فعالان جامعه ی کارگری کشورمان هیچ رمقی برای بیان مطالبات جامعه ی تحت پوشش خود ندارند. هزینه های حداقلی این قشر

راههای نفوذ دشمن در اندیشه قشر جوان و ایجاد تحول

چگونه باید نفوذ کرد و اندیشه ها را تغییر داد و شرایط کافی برای تحوّل را به وجود آورد؟ چندین کار را انجام دادند و می دهند: #نفوذ#اندیشه#ایجاد#تحول 1. سکوت نسبت به ارزش های اسلامی و انقلابی: مانند جهاد، شهادت، فداکاری، زهد و