مرور برچسب

روحانیت عامل مشکلات مالی

راههای نفوذ دشمن در اندیشه قشر جوان و ایجاد تحول

چگونه باید نفوذ کرد و اندیشه ها را تغییر داد و شرایط کافی برای تحوّل را به وجود آورد؟ چندین کار را انجام دادند و می دهند: #نفوذ#اندیشه#ایجاد#تحول 1. سکوت نسبت به ارزش های اسلامی و انقلابی: مانند جهاد، شهادت، فداکاری، زهد و