مرور برچسب

رفع مشکلات

برگزاری نخستین نشست محورهای تخصصی گفتگو برای نخبگان دارای معلولیت

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از برگزاری محورهای تخصصی گفتگو برای نخبگان دارای معلولیت خبر داد. #نشست#نخبگان#نوجوان#معلول به گزارش افسران، در چهارمین روز از هفته بهزیستی؛ نخستین نشست صمیمانه نخبگان نوجوان و جوان دارای