مرور برچسب

خداشناسی

آفرینش انسان به عنوان اشرف مخلوقات / آیات برتری انسان به سایر مخلوقات

چرا خدا انسان را اشرف مخلوقات آفریده ؟ دلایل اشرف مخلوقات بودن انسان چیست ؟ #خلقت#انسان#اشرف#مخلوقات#مصداق#برتری چرا خدا انسان را اشرف مخلوقات آفریده؟ ایا واقعا انسان اشرف مخلوقات است؟چه دلیلی بر اشرف مخلوقات بودن انسان وجود دارد؟

معمّاى «حیات»؟!

معمّاى «حيات» با وجود پیشرفت های علمی بشر همچنان بی پاسخ مانده است؛ اما قرآن خطاب به مشركان می فرماید: «كسانى را كه غير از خدا مى‌ خوانيد هرگز نمى توانند مگسى بيافرينند، هر چند براى اين كار دست به دست هم دهند، و هرگاه مگس چيزى از آنها