مرور برچسب

حضرت محمد (ص)

مروری بر سیره اخلاقی پیامبر اکرم (ص)

بیان صریح باورها با بررسی برخی آیه ها و روایت ها درمی یابیم، رسول خدا صلی الله علیه و آله از بیان عقیده خود در برابر مشرکان و مخالفان، هیچ گونه هراسی نداشت. پیامبری که سخنش صدق و آیینش بر پایه حق و شریعتش بر مبنای فطرت و پشتوانه