مرور برچسب

جوانی کهکشان را شیری

انتشار نسخه جوانی کهکشان راه شیری با کمک جیمزوب

محققان با استفاده از تلسکوپ جیمز وب نسخه جوانی کهکشان راه شیری را پیاده سازی کردند. #کهکشان #کهکشان_راه_شیری #آخرین_یافته_جیمزوب داده‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب نگاهی اجمالی به این که کهکشان ما در سال‌های شکل‌گیری چگونه بوده را امکان