مرور برچسب

جشنواره راویان

نقش پر رنگ گروه های جهادی در جلوگیری از اغتشاشات /فعالیت در اجتماع

مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به اهمیت نقش گروه‌های جهادی گفت: 156 نقطه از کشور که در سال 96 و 98 درگیر فتنه شده بودند، در اغتشاشات امسال با دشمنان همراه نشدند و عامل اصلی این عدم همراهی حضور مستمر گروه‌های جهادی