مرور برچسب

جانباز اعصاب و روان

۳۶ سال قرنطینه خانگی/ مردی بازمانده از جنگ تحمیلی

مردی بازمانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 36 سال در قرنطینه خانگی رنج و دردی را تحمل می کند که مدعیان حقوق بشر غربی باعث و بانی این جنایت بوده‌اند بی آنکه پاسخگوی اقدامات ظالمانه و جنایتکارانه خود باشند. #جانباز#شیمیایی#قرنطینه#خانگی