مرور برچسب

توافق هسته‌ای

 برنامه پنهانی غرب / عدم تعهد غرب به احیای برجام 

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تأکید کرد که مسئله‌ای که تا امروز به صورت علامت سؤال باقی مانده است، میزان تعهد غرب به احیای برجام است. #میخائیل_اولیانوف#احیای_برجام#تعهد «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در