مرور برچسب

تلسکوپ جیمزوب

انتشار نسخه جوانی کهکشان راه شیری با کمک جیمزوب

محققان با استفاده از تلسکوپ جیمز وب نسخه جوانی کهکشان راه شیری را پیاده سازی کردند. #کهکشان #کهکشان_راه_شیری #آخرین_یافته_جیمزوب داده‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب نگاهی اجمالی به این که کهکشان ما در سال‌های شکل‌گیری چگونه بوده را امکان