مرور برچسب

تغذیه اسلامی

۲۰ توصیه ناب تغذیه‌ای از امام رضا (ع)

کسانی که به ضعف حافظه دچارند،‌ بهتر است همه روزه هفت مثقال کشمش سیاه، ناشتا بخورند و نیز سه تکه زنجبیل که در عسل خوابانده‌اند (زنجبیل پرورده) با کمی خردل ضمن غذای روزانه خود بخورند. از نخستین کسانی که در زمینه علم پزشکی کتاب