مرور برچسب

تربیت اسلامی

جهاد تربیتی و تربیت جهادی در آموزش و پرورش سر لوحه کار

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: امروز خیلی بیشتر از گذشته نیازمند جهاد تربیتی و تربیت جهادی هستیم و باید به عنوان سرلوحه کار همه در آموزش و پرورش قرار گیرد. #کریمیان#مدیر_آموزش#تربیت#اسلامی#جهاد#تربیتی علیرضا کریمیان مدیرکل آموزش

ادب و احترام از دیدگاه اسلام

تربيت اسلامي و اخلاق مكتبي همه دستورها و "بايد" و "نبايدهايش""ادب آموزي" است، بنابراین كسي كه پايبند تعاليم دين نباشد از حوزه ادب به وادي بي ادبي پاي نهاده است. يكي از قيمتي ترين سرمايه ها و ميراث هاي حيات آدمي "ادب" است، حتي